Arbeidshof: Arrest van 6 Oktober 1981 (Brussel). RG 20215

Date :
06-10-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811006-1
Role number :
20215

Summary :

Het systeem van vlottende arbeidsuren is ingesteld in het voordeel van het personeel, meester van een deel van zijn uurrooster. Omwille van de moeilijke permanente kontrole onderstelt dit systeem dat de werkgever zijn personeel volledig kan vertrouwen. Elke opzettelijke tekortkoming aan dat systeem, ongeacht haar belang, is een dringende reden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.