Arbeidshof: Arrest van 7 Maart 1974 (Brussel). RG 730

Date :
07-03-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740307-3
Role number :
730

Summary :

Dat de getroffene door zijn plagerijen zelf aan de basis ligt van de vechtpartij die ontstaan is, sluit zijn recht op vergoeding niet uit, alleszins niet wanneer hij zelf niet tot geweldpleging is overgegaan. Zelfs de zware fout door de getroffene begaan brengt geen verlies van de aanspraak op vergoeding mede.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.