Arbeidshof: Arrest van 8 Juni 1976 (Brussel). RG 75/43

Date :
08-06-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760608-5
Role number :
75/43

Summary :

Krachtens art. 7 der wet van 30 juli 1963 heeft de handelsvertegenwoordiger, die een in de overeenkomst bepaalde cliënteel of sector alleen moet bezoeken, recht op commissieloon op de zaken die de werkgever afsluit in die sector. Wanneer het vaststaat dat aan een vertegenwoordiger een bepaalde sector werd toegewezen, en dat ten voordele van sommige "nominal salesmen" bepaalde cliënten uit deze sector worden gelicht, dan kan de vertegenwoordiger niet volstaan, om zijn recht op commissieloon te bewijzen, met de vaststelling dat een cliënt in zijn sector is gelegen. Wanneer de werkgever beweert dat een bepaalde (nominale) cliënteel uit deze sector werd gelicht, dan moet hij de gemaakte uitzondering op de toebedeelde sector bewijzen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.