Arbeidshof: Arrest van 8 Maart 1993 (Brussel)

Date :
08-03-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930308-5
Role number :

Summary :

De economische geschiktheid van gepensioneerden wordt altijd beperkt omwille van de door de wetgeving inzake pensioenen opgelegde beperkingen aangaande toegestane arbeid. Wanneer de gepensioneerde werknemer een professionele activiteit uitoefent die zich uitstrekt tot hetgeen wettelijk is toegelaten, maar wanneer de referteperiode onvolledig is of wanneer het verdiende loon lager is dan hetgeen hij normaliter mag verdienen in het kader van de toegestane arbeid, moet het basisloon hypothetisch worden aangevuld tot aan het toegelaten plafond. Dit dient echter niet te gebeuren indien de gepensioneerde werknemer gedurende gans het jaar is tewerkgesteld geweest en vrijwillig zijn prestaties heeft beperkt tot beneden het toegestane maximum. In deze hypothese weerspiegelt het reëeel verdiende loon exact de normale arbeidsgeschiktheid van betrokkene en moet dit dus niet worden opgetrokken tot het wettelijk toegestane maximum.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.