Arbeidshof: Arrest van 9 Januari 1973 (Brussel). RG 2526

Date :
09-01-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730109-2
Role number :
2526

Summary

Een opzeggingsbrief is een akte of bescheid voorgeschreven door art. 14 van de wet op het bediendencontract, terwijl zowel het bediendencontract als de loonstaten bescheiden zijn bestemd voor het personeel. Hieruit volgt dat deze akten en bescheiden dienen opgesteld te worden in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel van de werkgever is gevestigd, in dit geval het nederlands (art. 52). De bepalingen van de wet op het gebruik der talen zijn van openbare orde en er kan niet van afgeweken worden door bijzondere overeenkomsten. Het gevolg van de wetsovertreding is dat de akten en bescheiden, naar luid van art. 59, nietig zijn zolang zij door de zorgen van de betrokken werkgever niet vervangen worden door akten en bescheiden regelmatig naar de vorm. Bij weigering van de werkgever zulks te doen beveelt de rechter de beëdigde vertaling. De kosten van deze zijn altijd ten laste van de werkgever, daar het aan deze toekomt de wet op het taalgebruik na te leven bij het opmaken of afleveren van de voorziene akten en bescheiden.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.