Arbeidshof: Arrest van 9 Oktober 1973 (Brussel). RG 2130

Date :
09-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731009-8
Role number :
2130

Summary :

Artikel 20 van de wet op de bedienden overeenkomst voorziet dat de partij die het contract verbreekt gehouden is tot betaling aan de wederpartij van een schadevergoeding. Alinea 2 includeert in het basisloon dienstig tot het betalen van deze schadevergoeding niet enkel het loon maar alle voordelen die uit de overeenkomst voortvloeien, waaronder het vacantiegeld. De schadevergoeding voorzien door artikel 20 heeft een forfaitair karakter : hieruit volgt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen enkel en dubbel vacantiegeld. Beide dienen aldus in aanmerking te worden genomen voor de bepaling van het basisloon waarop de schadevergoeding volgens artikel 20 dient te worden berekend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.