Arbeidsrechtbank: Vonnis van 1 Oktober 1979 (Brussel). RG 78/6710

Date :
01-10-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791001-9
Role number :
78/6710

Summary :

De werkgever, die m.b.t. het ontslag van een beschermde werknemer, kandidaat voor de ondernemingsraad, bij toepassing van het K.B. nr. 4 van 11 oktober 1978 de arbeidsrechtbank vooraf verzocht de door hem aangevoerde dringende reden te erkennen, doet terecht een beroep op de exceptio non adimpleti contractus om de arbeidsovereenkomst vanaf de indiening van zijn verzoekschrift op te schorten. Bij de indiening van zijn verzoekschrift kan de werkgever, overeenkomstig art. 1184 B.W., eveneens de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vorderen met ingang van de datum van de indiening. De werknemer wordt bij inwilliging van de vordering veroordeeld tot terugbetaling van het tussentijds genoten salaris.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.