Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 Januari 1979 (Brussel). RG 14568

Date :
10-01-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790110-6
Role number :
14568

Summary :

Ten opzichte van een handelsingenieur, 50 jaar oud, met een anciënniteit van 11 jaar, en die in 1977 een jaarsalaris had van 1.272.846 F, had een opzeggingstermijn van 19 maanden in acht moeten worden genomen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.