Arbeidsrechtbank: Vonnis van 12 Juli 1991 (Brussel). RG 25.002

Date :
12-07-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19910712-6
Role number :
25.002

Summary :

Het verwijzen naar art. 1134 Burgerlijk Wetboek als rechtsgrond van de met verbreking gelijkwaardige handeling doet geen afbreuk aan het recht van het slachtoffer dezer handeling beroep te doen op art. 39 van de wet op de arbeidsovereenkomsten, om van de tegenpartij een opzegvergoeding te eisen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.