Arbeidsrechtbank: Vonnis van 13 Februari 1976 (Brussel). RG 78/6710

Date :
13-02-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760213-3
Role number :
78/6710

Summary :

Door als verkoopsgebied "uitsluitend België" te vermelden, verzekert de werkgever aan de vertegenwoordiger geen gebieds- of kliënteelexklusiviteit. In dat gebied mag de werkgever dus prospektie laten verrichten door een derde die de kliënteel zal bezoeken die nog niet werd bezocht door de vertegenwoordiger.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.