Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 Juli 2003 (Brussel). RG ONBEKEND

Date :
16-07-2003
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-20030716-1
Role number :
ONBEKEND

Summary :

Derdenverzet is geen rechtsmiddel dat openstaat voor het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie is immers geen derde wiens eigen privé-belangen be-schermd moeten worden. Wanneer het openbaar ministerie niet in eerste aanleg aanwezig was of enkel bij wege van advies gehandeld heeft, staat nog steeds het gewoon rechtsmiddel van hoger beroep open, mits althans de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.