Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 Maart 1987 (Brussel). RG 83/22255

Date :
16-03-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870316-1
Role number :
83/22255

Summary :

De rechtbank kan onmogelijk op een afbetalingsvoorstel van bijdragen ingaan, wanneer met een dergelijke afbetaling de schuld in plaats van te verminderen eerder zou oplopen wegens het verder verschuldigd zijn van de intresten.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.