Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Mei 1979 (Brussel). RG 78/123

Date :
17-05-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790517-5
Role number :
78/123

Summary :

Er bestaat aanhangigheid wanneer dezelfde vordering tussen partijen tegelijk werd ingeleid vóór twee bevoegde rechtbanken. Er is zelfde vordering zodra het voorwerp van de tweede aanleg vervat ligt in het voorwerp van de eerste. Er is aanhangigheid wanneer de bediende schuldeiser beweert te zijn van zijn gefaalde werkgever, zijn schuldvordering aangeeft bij de rechtbank van koophandel en voor de arbeidsrechtbank dagvaardt tot betaling van dezelfde schuldvordering. De rechter mag ambtshalve een exceptie van aanhangigheid inroepen die laattijdig werd voorgedragen door een partij.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.