Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Oktober 1972 (Brussel). RG 1113

Date :
18-10-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721018-9
Role number :
1113

Summary :

De uitzendkracht is niet uitgesloten van het recht op de verhoging van 20 % voorzien bij art. 7 van het M.B. dd. 4.6.64, zodra het bewezen is dat belanghebbende onder de vijfdagenweekregeling op een regelmatige wijze en gedurende een doorlopende periode tewerkgesteld werd en hij een weekloon verdiende gelijk aan dit van een volle arbeidsweek.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.