Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 December 1970 (Brussel). RG 1341

Date :
22-12-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701222-3
Role number :
1341

Summary :

De maatschappij dankte haar bediende af mits een opzeggingstermijn van achttien maand: hiermee eerbiedigde ze de wettelijke minimum opzeggingstermijn. Die termijn volstaat. Op het tijdstip van zijn afdanking, had de bediende, inderdaad, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Welnu, de opzegging vertegenwoordigt slechts een vergoeding ten bate van de afgedankte bediende terwijl hij het nodige kan doen om een gelijkaardige betrekking te vinden. In onderhavig geval, rekening gehouden met de leeftijd van de bediende, in 1903 geboren, zal deze ongetwijfeld geen nieuwe betrekking meer zoeken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.