Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 Maart 1981 (Brussel). RG 20215

Date :
23-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810323-8
Role number :
20215

Summary :

Het vakantiegeld is niet verschuldigd op het kommissieloon verschuldigd in toepassing van artikel 92 van de wet van 3 juli 1978, voor de door het kliënteel ingediende bestellingen binnen 3 maand na het einde van de overeenkomst.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.