Arbeidsrechtbank: Vonnis van 31 Januari 1972 (Brussel). RG 14568

Date :
31-01-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720131-7
Role number :
14568

Summary :

Wanneer de pensioenaanvrager onverdeelde eigenaar of vruchtgebruiker is van het afgestane goed wordt de verkoopwaarde vermenigvuldigd met een breuk die de belangrijkheid van zijn rechten weergeeft (art. 84 K.B. 22121967). Betrokkene bezat 17 VE + 67 VG in het goed samen met haar broeders en zusters. De overige medeëigenaars en de instrumenterende notaris verklaren dat zij slechts 17de van de verkoopprijs ontvangen heeft. Dergelijke verklaringen kunnen niet aanvaard worden gezien art. 1321 van het B.W.B. bepaalt dat tegenbrieven niet gelden tegenover derden (R.S.V.Z.) en wat voor tegenbrieven geldt met meer recht geldt voor bewijzen door getuigen, attesten en vermoedens. (In dezelfde zin Arrest Raad van State Nr 13.270 dd. 101268).

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.