Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 Januari 1975 (Brussel). RG 730

Date :
06-01-1975
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750106-4
Role number :
730

Summary :

Indien een algemene rechtspraak aanneemt dat wanneer de arbeidsplaats een essentieel element uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden, de werkgever niet gerechtigd is daaraan eenzijdig een wijziging aan te brengen, dan geldt dat beginsel nochtans niet op absolute en onvoorwaardelijke wijze. De wedden van alle bedienden die vallen onder toepassing van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden zijn onderworpen aan de indexatie welke ook de functies of wedde zijn van die bedienden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.