Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 April 1987 (Brussel). RG 83/874

Date :
07-04-1987
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870407-1
Role number :
83/874

Summary :

Het feit dat een vennootschap te Brussel gevestigd is, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat haar organen worden geacht een voldoende kennis van de Nederlandse taal te bezitten.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.