Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 Oktober 1991 (Brussel). RG 61.831/90

Date :
07-10-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911007-8
Role number :
61.831/90

Summary :

De vordering ingesteld door een conciërge tegen de schijnbare mandataris van de medeëigenaars van een appartementsgebouw is ontvankelijk in zoverre dat de huisbewaarster op het ogenblik van haar aanwerving niet werd ingelicht over de structuur van de onderneming waar zij kwam, terwijl deze informatie verplicht is in toepassing van de Nationale Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming en meer bepaald gerechtvaardigd wordt in het geval dat de werkgever een feitelijke vereniging is, om de werknemer toe te laten zijn rechten daadwerkelijk te laten gelden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.