Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Maart 1974 (Brussel). RG 73/9388

Date :
08-03-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740308-6
Role number :
73/9388

Summary :

De speciale vergoeding die verschuldigd is in geval van onregelmatig ontslag van een afgevaardigde van het personeel in een comité voor veiligheid en gezondheid, mag niet worden samengevoegd met de opzeggingsvergoeding bepaald bij artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de arbeidsovereenkomst voor bedienden. De werknemer kan alleen aanspraak maken op de hoogste vergoeding.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.