Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 24 Juni 1971 (Brussel). RG 14568

Date :
24-06-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710624-2
Role number :
14568

Summary :

De vrederechter is bevoegd ratione materiae om kennis te nemen van het verzoekschrift dat ertoe strekt, na advies van de geneesheer, de ongeschiktheid vast te stellen van een gehandikapt kind waarvoor, op grond van artikel 63 van de samengeordende wet en het uitvoeringsbesluit van 29 juni 1967, kinderbijslag wordt gevraagd.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.