Hof van Beroep: Arrest van 14 Januari 1992 (Brussel)

Date :
14-01-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920114-1
Role number :

Summary :

De bank belast met het innen van een niet-endosseerbare en gekruiste cheque vervult haar verplichtingen wanneer zij de rekening crediteert van één van haar cliënten die zij voor de begunstigde van de cheque mocht houden op grond van onduidelijke vermeldingen op de cheque.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.