Hof van Beroep: Arrest van 14 Maart 1984 (Brussel)

Date :
14-03-1984
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840314-1
Role number :

Summary :

Het optreden van de verordenende overheid is vereist telkens als de grondslag van de belasting, de belastingwet of de criteria die het mogelijk maken volledig of gedeeltelijk van belasting vrij te stellen, moeten worden bepaald. De Grondwet wordt miskend door de verordening die aan het uitvoerend college de vrijheid laat om op basis van criteria die niet door de verordening zelf zijn bepaald, te beslissen of belastingplichtigen kunnen worden vrijgesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.