Hof van Beroep: Arrest van 15 Mei 1970 (Brussel). RG 86/2873

Date :
15-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700515-2
Role number :
86/2873

Summary :

De opdracht die er in bestaat de plannen en het lastenkohier op te stellen met het oog op de bouw van een fabriek, en zich te gelasten met de aanvragen voor het bekomen van de bouwvergunning en de aanbesteding, is de normale opdracht van een architect. De zaakwaarnemer die dergelijke opdracht uitvoert, oefent een activiteit uit die hem verboden is krachtens art. 1 van de wet van 20 februari 1939, zelfs indien hij zich doet bijstaan door een technisch bureau waaraan een architect is verbonden, tegenover dewelke hij geen mandataris is van de cliënt, van het ogenblik af dat hij persoonlijk de zaak heeft behandeld. Deze ongeoorloofde activiteit moet worden beschouwd als zijnde zonder uitwerking namelijk wat betreft het recht op ereloon. Het rechtsgeding dat te dien einde wordt ingespannen door de zaakwaarnemer is niet ontvankelijk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.