Hof van Beroep: Arrest van 16 December 1981 (Brussel). RG 1253

Date :
16-12-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811216-6
Role number :
1253

Summary :

Kredietopening. - Overeenkomst tussen de bank en een schuldeiser van de kredietnemer m.b.t. de verdeling van de activa van de kredietnemer. - Opzegging van het krediet. - Verslechtering toestand van de kredietnemer. - Geen contractuele fout van de bank t.a.v. de schuldeiser. - Geen extracontractuele fout van de bank.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.