Hof van Beroep: Arrest van 16 November 1970 (Brussel)

Date :
16-11-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701116-5
Role number :

Summary :

Bij de uitvoering van een verzekeringscontract van stoffelijke schade ( omniumautoverzekering ), mag de verzekeraar artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de zware fout van de verzekerde niet inroepen wanneer deze een onopzettelijke nalatigheid heeft begaan bij het toezicht over de staat van het voertuig en hij in de goede staat ervan heeft geloofd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.