Hof van Beroep: Arrest van 17 Februari 1993 (Brussel)

Date :
17-02-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930217-1
Role number :

Summary :

Krachtens art. 184 Venn. W. behoort een deficitaire vereffening principieel tot de mogelijkheden. Nu het ogenblik waarop staking van betaling intrad niet meer dan zes maanden aan het faillissementsvonnis kan voorafgaan, brengt her verloop van zes maanden sinds het vereffeningsbesluit met zich mee dat geen staking van betaling meer kan vastgesteld worden voor de datum van voormeld besluit (samenlezing van de art. 437 en 442 Faill. W.). De wijzigingen in de mogelijkheden om betaling te eisen, die door de vereffeningstoestand intreden, vormen geen staking van betaling zoals vereist in art. 437 Faill. W. De notie kredietwaardigheid valt te situeren in het perspectief van een "going concern" voor de onderneming.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.