Hof van Beroep: Arrest van 19 Juni 1974 (Brussel)

Date :
19-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740619-4
Role number :

Summary :

Wanneer een groot warenhuis produkten te koop aanbiedt en drie prijzen op de etiketten vermeldt: de prijs BTW inbegrepen, een prijs genoemd "normaal" en een prijs voorgesteld als zijnde de "minimum supermarket prijs", dan moet betreffende deze twee laatste prijzen beslist worden: a) dat de referentieprijs "normale prijs" mag aangeduid worden vermits betichte bewijst dat het hier gaat door de producent of invoerder opgelegde of aanbevolen prijs. b) dat de "minimum supermarketprijs" een onwettige prijsvergelijking is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.