Hof van Beroep: Arrest van 2 April 1987 (Brussel). RG 91/18346

Date :
02-04-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870402-1
Role number :
91/18346

Summary :

De vervoerder vermag zich niet op het verstrijken van de geldende eenjarige verjaringstermijn te beroepen wanneer hij door zijn schrijven aan de medecontractant zichzelf een bijkomende wachttermijn heeft toegekend tot aan het einde van het gerechtelijk onderzoek.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.