Hof van Beroep: Arrest van 20 November 1970 (Brussel). RG 153

Date :
20-11-1970
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701120-2
Role number :
153

Summary :

Om bij toepassing van artikel 1054 G.W. incidenteel beroep in te stellen, moet de partij "gedaagde in hoger beroep" zijn. Heeft deze hoedanigheid niet de partij die voor de beroepsrechtsmacht door een medeverweerder in eerste aanleg werd geroepen zonder dat tegen hem een geldig hoofdberoep werd gevormd. Artikel 1054 heeft louter voor doel de partij die door het beroep aangevallen wordt, d.w.z. tegen wie het beroep gericht is, de gelegenheid te geven om het debat voor de rechter in hoger beroep terug in zijn geheel voor te brengen zowel tegenover appellant als tegenover gebeurlijke andere partijen die in beroep betrokken zijn en waartegen zij in eerste aanleg, onder welke vorm ook, eisen heeft gesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.