Hof van Beroep: Arrest van 21 Januari 1993 (Brussel). RG 92/19706

Date :
21-01-1993
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930121-12
Role number :
92/19706

Summary :

Het woord " Sablon " of " Zavel ", dat tot het algemeen taalgebruik behoort, dat in Brussel bij het publiek in de eerste plaats als een aanduiding van een geografische ligging overkomt en ter plaatse door de meeste handelaars in hun handelsnaam of uithangbord wordt gebruikt, getuigt in combinatie met het banale woord " hotel " niet in die mate van originaliteit dat het identificerende uitwerking heeft. Te dezen wordt door het gebruik, in de benaming van het hotel van de verwerende partij, van de woorden " Sablon " of " Grand Sablon " in combinatie met een onderscheidende of identificerende naam van de hotelketen geen risico van verwarring geschapen met de benaming " Hotel Sablon " van de eisende partij.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.