Hof van Beroep: Arrest van 24 December 1991 (Brussel). RG 15.791

Date :
24-12-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911224-3
Role number :
15.791

Summary :

Het tegensprekelijk karakter is een van de wezenlijke kenmerken van het deskundigenonderzoek, maar er is geen enkele wetsbepaling die de rechter toelaat om het deskundigenverslag, dat zou zijn opgesteld in weerwil van de verplichte tegensprekelijkheid, nietig te verklaren. Het Gerechtelijk Wetboek laat de rechter toe om daadkrachtigere middelen aan te wenden dan de nietigverklaring, en met name het bevelen van een aanvullend deskundigenonderzoek.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.