Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 11 December 1992 (Brussel)

Date :
11-12-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19921211-7
Role number :

Summary :

Een bekentenis gedaan over de telefoon en vastgelegd op een geluidsband is een zuiver mondelinge bekentenis die niet kan worden ingeroepen wanneer het een eis betreft waarvan het bewijs door getuigen niet zou kunnen worden toegelaten (art. 1355 B.W.)

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.