Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 14 Oktober 1981 (Brussel)

Date :
14-10-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811014-1
Role number :

Summary :

De voorafgaande overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming strekken de partijen tot wet. De verbintenis inzake de onderhoudsbijdrage voor de kinderen kan alleen in hun belang worden gewijzigd en gaat slechts teniet in de door de wet bepaalde gevallen. Bepaalt de overeenkomst dat de onderhoudsbijdrage dient te worden betaald tot aan de meerderjarigheid van de kinderen, dan kan hiervan niet afgeweken worden. De notariële akte waarin de overeenkomsten vastgelegd zijn, is een uitvoerbare titel.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.