Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 19 Oktober 1979 (Brussel)

Date :
19-10-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791019-1
Role number :

Summary :

De verzekeraar-wet die nodige maar niet verrichte medische onderzoeken beveelt, zowel om de eventuele sequelen van het ongeval op het slachtoffer vast te stellen als om de eventuele behandelingen te bepalen om de verbetering van de gezondheidstoestand van het slachtoffer, heeft recht op de terugbetaling van de kosten ten laste van de aansprakelijke derde.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.