Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 3 Maart 1992 (Brussel). RG 456690

Date :
03-03-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920303-1
Role number :
456690

Summary :

Bij de begroting van het bedrag aan levensonderhoud dat ouders verschuldigd zijn aan hun niet-zelfstandige kinderen, dienen de mogelijkheden van de ouders om inkomsten te verwerven in rekening te worden gebracht. Kinderen mogen immers geenszins het slachtoffer worden van eventuele professionele nalatigheden of onhandigheden van hun ouders.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.