Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 4 April 1980 (Brussel). RG C-68/92;C-69/92

Date :
04-04-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800404-2
Role number :
C-68/92;C-69/92

Summary

De bepaling van artikel 5 van de wet op het gerechtelijk akkoord laat alle maatregelen toe tot vaststelling of vrijwaring van de rechten van de schuldeisers - In het kader van artikel 1414 G.W. is steeds verzet tegen deze maatregelen open voor de beslagrechter - In casu is er geen hoogdringendheid aanwezig die nochtans vereist is voor de handhaving van het bewarend beslag.

Jugement

The full and consolidated version of this text is not available.