Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Juni 1979 (Charleroi (Charleroi)). RG 75/50706;75/51577

Date :
18-06-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790618-6
Role number :
75/50706;75/51577

Summary :

De werkgever die zijn wil heeft betoond, geen werk te geven aan een bediende vanaf een bepaalde datum, verbreekt onmiddellijk de overeenkomst. Is geldig, de verzaking op latere datum aan de rechten spruitende uit een overeenkomst (opzegtermijn). De melding "gelezen en goedgekeurd" is een bekentenis met als gevolg dat andere bewijsmiddelen zonder voorwerp worden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.