Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Oktober 1978 (Charleroi (Charleroi)). RG 76/189

Date :
18-10-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781018-4
Role number :
76/189

Summary :

Het artikel 47 van de wet van 10 april 1971 poneert het principe van de subrogatie van de wetsverzekeraar en bepaalt er de draagwijdte van; deze valt samen met de omvang van het kapitaal dat de rente vertegenwoordigt, berekend volgens de wettelijke regels van openbare orde. De dading die tussenkwam tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de derde-aansprakelijke zonder inachtneming van de wettelijke subrogatie, is niet tegenstelbaar aan de wetsverzekeraar.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.