Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 Oktober 1979 (Charleroi (Charleroi)). RG 75/328

Date :
22-10-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791022-3
Role number :
75/328

Summary :

Om uit te maken welke partij het bedrag verschuldigd is dat vastgesteld wordt door de rechtbank die uitspraak doet over een door de geneesheer-deskundige ingediend verzoekschrift tot begroting van het ereloon en de kosten, moet art. 984, 2ó lid van het G.W. worden toegepast, dat de kwestie van de schuldplichtigheid regelt, en niet art. 1017, 2ó lid, van hetzelfde wetboek dat de omslag ervan regelt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.