Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 November 1978 (Charleroi (Charleroi)). RG 19033

Date :
23-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781123-3
Role number :
19033

Summary :

De kamer van de arbeidsrechtbank die uitspraak doet inzake pensioen van loontrekkenden kan wegens samenhang tegelijk een verhaal van de sociaal verzekerde tegen een beslissing van de R.W.P. en een verhaal tegen een beslissing van de R.S.V.Z. onderzoeken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.