Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 Juni 1974 (Charleroi (Charleroi))

Date :
06-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740606-1
Role number :

Summary :

Er is geen reden tot afwijking van het beginsel door het Hof van Cassatie inzonderheid in zijn arresten dd. 8 maart 1968 en 8 oktober 1970 gesteld volgens welk het arbeidsongeval een plots feit is dat een fysieke kwetsuur veroorzaakt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken het slachtoffer uitwendig is. Wat evenwel de bewijslast betreft heeft de wetgever het oud vermoeden vervangen door een ander, dat van art. 9. Het spreekt echter vanzelf dat het plots feit van aard moet zijn de ingeroepen kwetsuur te veroorzaken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.