Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 24 Oktober 1979 (Charleroi). RG 84/1293

Date :
24-10-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791024-4
Role number :
84/1293

Summary :

Het huwelijksstelsel van echtgenoten die een zelfde vreemde nationaliteit hebben op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk, moet aan hun nationale wet worden onderworpen. De Belgische rechtbank mag evenwel de door deze echtgenoten overeengekomen wijziging aan hun huwelijksstelsel homologeren, zelfs al bestaat de wijziging in de aanneming van de Belgische wet met inlassing van een beding van ongelijke verdeling dat door de nationale wet niet wordt toegestaan. In casu gaat het immers om echtgenoten die op duurzame wijze in België zijn gevestigd en die uitdrukkelijk kiezen hun toestand aan het land van hun integratie aan te passen door te opteren v oor een door dat land toegestaan huwelijksstelsel.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.