Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 8 Oktober 1981 (Charleroi). RG 10350

Date :
08-10-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811008-5
Role number :
10350

Summary :

De ouders van de minderjarige die ter gelegenheid van een door een bevriend echtpaar georganiseerde diefstal aan een moord heeft deelgenomen, zijn aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade, wegens gebrek aan toezicht. Gebrek aan toezicht bestaat in hoofde van deze ouders hierna, dat zij hun 17-jarige zoon hebben toegelaten bij een ouder echtpaar, dat zij niet kenden, te verblijven.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.