Arbeidsrechtbank: Vonnis van 12 Maart 1975 (Dendermonde (Dendermonde)). RG 2539

Date :
12-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750312-7
Role number :
2539

Summary :

De bijdragen voor sociale zekerheid zijn niet verschuldigd voor de twee bijkomende vakantiedagen voorzien bij het nationaal interprofessioneel akkoord van 15 juni 1971.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.