Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 December 1974 (Dendermonde (Dendermonde)). RG 2130

Date :
17-12-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741217-9
Role number :
2130

Summary :

De wetgever heeft bepaald dat de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger toekwam aan de persoon, die in "hetzelfde bedrijf deze aktiviteit als hoofdbedrijvigheid uitoefent" (A. Hof Brussel 28.6.72 JTT 1973 p. 23). aanvaarden dat hij die, naast een hoofdaktiviteit in de Firma ook een, wegens haar voortdurende wijze van uitoefening, aktiviteit als handelsvertegenwoordiger uitoefent, dient te genieten van de wettelijke beschermingsmaatregelen zou tot gevolg hebben dat de uitwinningsvergoeding splitsbaar dient gesteld, wat de tekst van art. 15 der W. van 30.7.1963, niet toelaat te besluiten.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.