Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 Januari 1978 (Dinant). RG 78/6710

Date :
20-01-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780120-2
Role number :
78/6710

Summary :

Wanneer een werknemer wordt afgedankt wegens onregelmatigheid in het werk en hij bovendien goedvond zelfs zijn opzeggingstermijn niet te presteren, is de sanktie van uitsluiting tijdens vier weken gerechtvaardigd aangezien belanghebbende door zijn schuld zijn betrekking verloren heeft.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.