Hof van Justitie van de EU: Arrest van 16 Mei 1979 (Europa)

Date :
16-05-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790516-1
Role number :

Summary :

Indien artikel 46 van verordening 1408/71 voor de werknemer gunstiger uitvalt dan de nationale wet krachtens welke hij een pensioen ontvangt, moet dit artikel integraal worden toegepast.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.