Hof van Justitie van de EU: Arrest van 17 Juni 1981 (Europa). RG 11380

Date :
17-06-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810617-2
Role number :
11380

Summary :

Door te verlangen dat op alle uit andere Lid-Staten ingevoerde artikelen, die vallen onder de Merchandise Marks (Restriction on Sale of Imported Jewellery) Order 1971, een aanduiding van oorsprong of het woord "foreign" wordt aangebracht, is Ierland een ingevolge artikel 30 EEG-Verdrag op hem rustende verplichting niet nagekomen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.